چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - 2018 آوريل 25 - 10 شعبان 1439
3رکورد در مدت زمان 0.203ثانیه
جستجو برای :
سینما بر تبلیغ دین ، چرایی ترس دشمن از این مسئله و در نهایت فیلم سینمایی محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی سینما بر تبلیغ دین ، چرایی ترس دشمن از این مسئله و در نهایت فیلم سینمایی محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی
می‌دهد ما بتوانیم صدها فیلم در این زمینه ارائه دهیم، نه اینکه فیلم محمد رسول الله را صدبار تکرار
(صلی الله علیه و آله و سلم) که خدایا ! قلب جعفر بن محمد را با من مهربان کن تا در پرتو مهربانی او سور
  • تعداد رکوردها : 3
دعای فرج